Cookies en privacy-statement

Privacy statement
Lifestyle-Photography respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat doet Lifestyle-Photography met jouw gegevens?
Lifestyle-Photography verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als je een contact- of terugbelformulier op de website invult of een e-mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Daarnaast biedt Lifestyle-Photography een nieuwsbrief aan waarmee geïnteresseerden worden geïnformeerd over actueel nieuws. Je e-mailadres wordt alleen met toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden.

Als relatie van Lifestyle-Photography heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het verstrekte overzicht onjuistheden bevat kun je dit doorgeven en zullen deze worden gewijzigd. Daarnaast kun je Lifestyle-Photography schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten. Tot slot kun je een verzoek indienen om al jouw gegevens te laten verwijderen. Dit alles kan door middel van het sturen van een een e-mail naar info@lifestyle-photography.nl of een brief naar Lifestyle-Photography, Postbus 506, 1250 AM Laren.

Lifestyle-Photography verkoopt jouw gegevens niet
Lifestyle-Photography zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat er een derde partij wordt ingeschakeld om een dienst uit te voeren (bijvoorbeeld de levering van producten). Lifestyle-Photography zal deze derde partij uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

Cookies
De website van Lifestyle-Photography plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Lifestyle-Photography gebruikt cookies om je bezoek aan de website te vergemakkelijken en te optimaliseren.

Lifestyle-Photography gebruikt essentiële cookies om te zorgen dat de website naar behoren functioneert. Denk hierbij aan functionaliteiten zoals:
* uw voorkeuren onthouden, zoals eventuele taal- en locatie-instellingen;
* inloggen op uw account (indien van toepassing);
* het gebruik van een winkelmandje tijdens het online winkelen.
Lifestyle-Photography gebruikt ook optionele cookies. Deze data wordt alleen geaggregeerd gebruikt en kan deze niet herleiden tot een individu.
Denk hierbij aan functionaliteiten zoals:
* je gebruikerservaring verbeteren door het anoniem monitoren van je bezoek op de website;
* het delen van informatie op Social Media mogelijk te maken;
* de effectiviteit van de online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te passen aan interesses.

Voor het gebruik van Google Analytics geldt:
* hiertoe is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
* alle verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt;
* ‘Gegevens delen’ is uitgeschakeld.
Lifestyle-Photography respecteert jouw privacy en geeft jou volledige controle over je eigen online ervaring.

Cookie keuze aanpassen?
Als je de reeds geplaatste cookies wilt verwijderen, kun je dat zelf doen via je browser. Meer informatie hierover vind je op deze link van de Consumentenbond.

De systemen zijn beveiligd
Lifestyle-Photography heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de website van Lifestyle-Photography zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Lifestyle-Photography kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Aanpassen privacy statement
Lifestyle-Photography behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer
De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Lifestyle-Photography niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving altijd worden gewijzigd. Lifestyle-Photography is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Lifestyle-Photography heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Lifestyle-Photography verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.